Edinburgh Part 3: เดินทางท่องเที่ยวฝั่งเมืองเก่าของเมืองหลวง ‘เอดินเบอระ’ แห่งประเทศสก็อตแลนด์

– เอดินเบอระ (Edinburgh) –

Edinburgh อ่านว่า เอ-ดิน-เบอ-ระ เป็นเมืองหลวงของ สกอตแลนด์ ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1437 เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจาก เมืองกลาสโกว์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4 แสนกว่าคนเท่านั้น ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเขต Central Lowlands ซึ่งติดกับ ทะเลเหนือ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดอีกเมืองหนึ่งในยุโรป เพราะมีทัศนียภาพสวยสดงดงามจับตาจับใจผู้มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง (ศตวรรษที่ 12-15) และ ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซึ่งตั้งอยู่บนเขา อีกฝั่งหนึ่ง ติดกับทะเล และยังมีความเขียวขจีของสวนสาธารณะที่มีอยู่ทั่วเมือง เอดินเบอระเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม มีทั้งพิพิธภัณฑ์ และ แกลเลอรี่มากมาย ย่านเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ของเมืองยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย การเที่ยวชมให้ทั่วเมืองคงต้องใช้เวลานานที่เดียว Continue reading “Edinburgh Part 3: เดินทางท่องเที่ยวฝั่งเมืองเก่าของเมืองหลวง ‘เอดินเบอระ’ แห่งประเทศสก็อตแลนด์”