แนะนำสถานที่เที่ยว ‘อินเวอร์เนสส์’ เมืองใหญ่ที่สุดในไฮแลนด์

– ไฮแลนด์ (Highlands)-

ไฮแลนด์ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Scottish Highlands คือ ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ กว่า 50% ของพื้นที่ประเทศ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา หุบเขา และทะเลสาบ บริเวณไฮแลนด์นี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ยังคง อุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในยุโรป เป็นเขตที่มีประชากรพัก อาศัยอยู่น้อย อาชีพหลักคือ การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ และ ยังมีเกาะต่างๆ ในบริเวณโดยรอบอีกมากมายหลายร้อยเกาะ มีเกาะ ใหญ่ๆ เช่น เกาะไอล์ ออฟ สกาย (Isle of Skye) เกาะออคนีย์ (Orkney) หรือเกาะที่อยู่สูงที่สุดคือ หมู่เกาะเชทแลนด์ (Sheltland) ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณไฮแลนด์นี้ยังคงใช้ภาษาแกลึกอยู่เป็น จํานวนมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ซึ่งทั้งภาษาและวัฒนธรรม ต่างๆ นี้ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนในไฮแลนด์แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ ของประเทศ ไฮแลนด์มีเมืองสําคัญๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน่าสนใจมากมาย เช่น ทะเลสาบ ล็อก เนส, หุบเขาเกลน โค เป็นต้น ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยจะมีนักท่องเที่ยว จากทุกสารทิศมาเล่นสกี เมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของไฮแลนด์ เช่น เมืองอินเวอร์เนสส์ (Inverness) ซึ่งเป็นเมืองหลวง แต่เป็นเมืองที่มี ประชากรอาศัยอยู่เพียง 40,000 คนเท่านั้น และยังมีเมืองน่าสนใจ สําหรับการท่องเที่ยวที่จะแนะนําคือ เกาะไอล์ ออฟ สกาย (Isle of Skye) และฟอร์ต วิลเลี่ยม (Fort William) ตามลําดับ Continue reading “แนะนำสถานที่เที่ยว ‘อินเวอร์เนสส์’ เมืองใหญ่ที่สุดในไฮแลนด์”