เช็คอินจุดท่องเที่ยวย่าน Ueno

อุเอะโนะ (Ueno) เป็นย่านที่มีชื่อเสียงอีกย่านหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาเป็นประจํา รวมถึงคนญี่ปุ่นและคนที่ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นด้วย อุเอะโนะ มีลักษณะคล้ายกับประตูทางเข้าโตเกียว โดยจากทางทิศเหนือจะมีรถไฟชินคังเซนวิ่งผ่านหลายสายรวมถึงรถไฟในเมืองอีกมากมาย ที่นี่ไม่ไกล จากย่านอาสะกุสะเท่าไหร่นัก นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเที่ยวภายในวันเดียวกันได้เลย

อุเอะโนะ เป็นที่รวมทั้งร้านค้าโชห่วยร้านขายของฝากร้านขายของที่ระลึกร้านอาหาร ตลาดปลา ตลาดอาหารของนําเข้า ตลาดเสื้อผ้า เรียกได้ว่ามาที่นี่มีเกือบครบทุกอย่าง คนไทยที่อาศัยอยู่ที่โตเกียวและบริเวณใกล้เคียงก็นิยมมาจับจ่ายใช้สอยกันที่นี่ มีตลาด สินค้านําเข้าจากไทย เช่น เครื่องครัวต่าง ๆ หรือของนําเข้าจากประเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ที่อุเอะโนะยังมีทั้งสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ที่น่าสนใจมากมายอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลกันนัก หากมีเวลาก็สามารถเดินเที่ยวชมได้ หรือถ้ามีเวลาเหลือแนะนําให้เลยไปเที่ยวที่ย่าน Yanaka กันด้วยก็ดี

สวนอุเอะโนะอนชิ (Ueno Park)

สวนสาธารณะอุเอะโนะมีพื้นที่กว้าง ขวางเต็มไปด้วยต้นไม้มากกว่า 8,000 ต้น รวมทั้งซากุระที่มีหลากหลายเกือบร้อย สายพันธุ์ ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อย สถานที่ สําหรับเทศกาลดูดอกไม้ในประเทศ ญี่ปุ่นด้วย นอกจากการเดินชมสวนและดู หอศิลป์แล้ว ที่บริเวณสวนอุเอะโนะนั้นยังมี สระน้ําใหญ่ เรียกว่า ชิโนะโบะซุ มีเรือพาย เรือหงส์ในฤดูใบไม้ผลิ พายเรือชมซากุระจะ เห็นวิวอีกแบบนึงเลยค่ะ

เวลาเปิดทำการ: 05:00-23:00 น.

การเดินทาง: ทางเลือกที่ 1 คือ นั่งรถไฟ JR สาย Yamanote, Keihin Tohoku, Joban ลงสถานี Ueno / ทางเลือกที่ 2 คือ นั่งรถไฟใต้ดินสาย Ginza, Hibiya / ทางเลือกที่ 3 คือ นั่งรถไฟสาย Keisei ทุกสาย ลงที่สถานี Ueno ทางออก Park

หอเบนเทน (Benten-do)

หอที่ล้อมรอบด้วยสระบัว และมีตัวอาคารสีแดง ที่นี่เคยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายและบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1958 รอบๆหอเบนเทนแห่งนี้มีบึงน้ําชิโนะบะซึ Shinobazu เมื่อที่ดอกบัวบานทั้งนึง ก็จะเต็มไปด้วยสีชมพู

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)

ศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุงะวะ (ตระกูลที่เคยมีอํานาจในญี่ปุ่นและสืบเชื้อสายโชกุน ต่อมาเรื่อย ๆจนกระทั่งสิ้นสุดการปกครองของโชกุนในสมัยของโทกุงะวะ โยะชิโนะบุ ซึ่งเป็นโชกุนคนสุดท้ายก่อนและเกิดการ ปฏิรูปสมัยเมจิ) ซึ่งถือเป็นสมบัติสําคัญทาง วัฒนธรรมที่หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1627

รูปปั้นไซโก ทะกะโมริ (Saigo Takamori)

ผู้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “ซามุไรคนสุดท้ายที่แท้จริง” มีชีวิตอยู่ ถึงปลายสมัยเอโดะ ท่านไซโกเคยเป็นผู้นําทหารของรัฐบาลสมัยเมจิ ฟื้นฟู อํานาจของจักรพรรดิ และเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงกองทัพญี่ปุ่นให้ เป็นกองทัพสมัยใหม่แบบตะวันตก ต่อมาได้ผันตัวเองมาเป็นกบฏเนื่องจาก อุดมการณ์ที่ต่างกันกับรัฐบาลสมัยเมจิ หลังจากสู้กับอํานาจรัฐบาลจนถึง ที่สุดก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ซึ่งครั้งนั้นถือเป็นสงครามสุดท้ายของ ซามูไรในญี่ปุ่น (ใครที่เคยดูหนังเรื่อง The Last Samurai ที่ทอม ครูซ แสดง เป็นครูฝึกทหารของชาวอเมริกัน ส่วน Katsumoto ที่แสดงโดย Ken Watanabe ตัวละครเอกอีกคนที่เป็นผู้นําฝ่ายญี่ปุ่นก็สร้างตามท่าน ไซโก ทะกะโมริ นี่เอง) แต่ด้วยความที่ท่านไซโกมีอุดมการณ์ที่แน่ชัด และเป็นที่กล่าวขานของคนในสมัยนั้น ทําให้รัฐบาลอภัยโทษให้และ ยังยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอีกด้วย รูปปั้นของท่านไซโก ทะกะโมริ สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1898

วัดคันเออิจิ เคียวมิซุ คันนน (Kaneiji Kyomizu Kannontou)

ศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม (ญี่ปุ่นเรียก Kannon) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1631 ลักษณะการก่อสร้างเหมือนกับวัดเคียวมิซุที่จังหวัดเกียวโต ในเดือนกันยายนของทุกปีที่นี่จะจัดงานเทศกาลของศาลเจ้า

สวนสัตว์อุเอะโนะ (Ueno Zoo)

สวนสัตว์นี้อยู่ภายในสวนอุเอะโนะนั่นเอง โดยแบ่งออกเป็นสองฝั่งที่มีถนนคั่นกลาง คือฝั่งตะวันตก (West Garden) ที่เชื่อมต่อกับสระบัว Shinobazu pond และฝั่งตะวันออก (East Garden) ที่มีประตูหลักซึ่งเชื่อมต่อกับสวนอุเอะโนะ โดยมีทั้งสะพาน คนเดิน และรถไฟรางเดี่ยวหรือโมโนเรลสายสั้นๆวิ่งข้ามถนนเชื่อมระหว่างทั้งสองฝั่ง สัตว์ที่จัดแสดงก็มี เช่น เสือ ลิงกอริลลา แมวน้ํา และที่สําคัญคือสวนนี้มีหมีแพนด้าที่ยืมมาจากจีนด้วย

ร้านขนมโมจิ (Shin uguisu tel)

เปิดมาตั้งแต่ปีไทโชที่ 4 (ค.ศ. 1915) ขนมที่ขายดีคือ โมจิสามสี มีสีขาว สีเขียว และสีแดง ซึ่งทําจากแป้งข้าวเหนียว ถั่วแดง และมัตฉะชาเขียว ราคาชุดละ 600 เยน มาพร้อมกับชาเขียว นั่งทานสบายๆในสวนเงียบๆที่นั่งมีแบบโต๊ะญี่ปุ่นด้วย

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว (Tokyo National Museum)

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีพื้นที่กว้างขวางมาก ตั้งอยู่ภายในสวนอุเอะโนะ เก็บรักษารวบรวมวัตถุโบราณ งานศิลปะ ทั้งของประเทศญี่ปุ่นเองและจากต่างประเทศ รวมกว่าหนึ่งแสนชิ้น และยังมีนิทรรศการพิเศษมาเปิดให้ชมตลอดทั้งปีด้วย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Museum of Nature and Science)

จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในญี่ปุ่น เผ่าพันธุ์ความเป็นมา วิวัฒนาการของมนุษย์ (ญี่ปุ่น) ซากฟอสซิลและโครงกระดูก ในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นพวกเครื่องบิน ยานอวกาศ และประวัติของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่าน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกแห่งชาติ (The National Museum of Western Art)

ตัวตึกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เลอ คอบุซิเอร์ (Le Corbusier) รวบรวมงานศิลปะ ตะวันตกตั้งแต่ยุคเรเนซองซ์ (Renaissance) จนถึงยุคศตวรรษที่ 20 ด้านนอกมีประติมากรรมรูปปั้นของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น รูปปั้น The Thinker หรือ Gates of Hell เป็นต้น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1016